Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu

  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty wnioskodawcy

Odbiór zasiłku pogrzebowego przez firmę pogrzebową

  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty wnioskodawcy
  • upoważnienie dla firmy pogrzebowej
  • legitymacja ZUS/KRUS, jeśli zmarły był jej posiadaczem

Wnioski do pobrania