W sytuacji tak niecodziennej, jak śmierć bliskiej osoby, często nie wiemy, jak powinniśmy się zachować. Poniżej krok po kroku przedstawiamy, co należy zrobić w sytuacji zgonu, który nastąpił w domu, szpitalu lub domu opieki.

W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpi w domu, warto postępować według poniższych wskazówek:

 1. Najpierw należy zadzwonić na pogotowie, by poinformować o zgonie bliskiej osoby.
 2. Następnie powinno się poczekać na przyjazd lekarza, który stwierdzi zgon i na podstawie danych z dowodu osobistego osoby zmarłej wystawi kartę zgonu. Może do Państwa przyjechać jedynie ratownik medyczny – wyda on jedynie zaświadczenie o zgonie. Z takim zaświadczeniem należy udać się do lekarza rodzinnego, który na jego podstawie wystawi kartę zgonu.
 3. W następnej kolejności konieczne jest zamówienie firmy pogrzebowej, która przetransportuje ciało zmarłego do chłodni. W oczekiwaniu na przyjazd pracowników firmy należy przygotować kartę zgonu. Nie ma konieczności myć ani ubierać zmarłego.
 4. Po zabraniu ciała osoby zmarłej przez pracowników firmy pogrzebowej należy stawić się w siedzibie firmy, by dokończyć formalności, wybrać trumnę lub urnę oraz ustalić szczegóły dotyczące pogrzebu. Powinno się zabrać ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz wnioskodawcy.
 5. Następnie konieczne jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego i wnioskodawcy w celu wyrobienia aktu zgonu.
 6. Po pogrzebie należy wybrać się do siedziby ZUS-u, KRUS-u lub MSWiA, aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Istnieje możliwość scedowania tego obowiązku na firmę pogrzebową.

W przypadku śmierci mającej miejsce w szpitalu należy zapoznać się z poniższymi radami:

 1. Po uzyskaniu od lekarza informacji o śmierci bliskiej osoby trzeba uzyskać od niego kartę zgonu.
 2. Następnie należy poinformować firmę pogrzebową, która przetransportuje ciało zmarłego do chłodni. W oczekiwaniu na przyjazd pracowników firmy należy przygotować kartę zgonu. Nie ma konieczności myć ani ubierać zmarłego.
 3. Po zabraniu ciała osoby zmarłej przez pracowników firmy pogrzebowej należy stawić się w siedzibie firmy, by dokończyć formalności, wybrać trumnę lub urnę oraz ustalić szczegóły dotyczące pogrzebu. Powinno się zabrać ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz wnioskodawcy.
 4. Następnie konieczne jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego i wnioskodawcy w celu wyrobienia aktu zgonu.
 5. Po pogrzebie należy wybrać się do siedziby ZUS-u, KRUS-u lub MSWiA, aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Istnieje możliwość scedowania tego obowiązku na firmę pogrzebową.

Gdy śmierć bliskiego nastąpi w domu opieki, prosimy o podążanie za poniższymi wskazówkami:

 1. Po przekazaniu przez pracowników domu opieki informacji o śmierci należy stawić się w placówce z dowodem osobistym oraz wezwać firmę pogrzebową. Pracownicy domu opieki wydadzą rodzinie kartę zgonu.
 2. Firma pogrzebowa o umówionej godzinie przetransportuje ciało zmarłego do chłodni. Nie ma konieczności myć ani ubierać zmarłego.
 3. Po zabraniu ciała osoby zmarłej przez pracowników firmy pogrzebowej należy stawić się w siedzibie firmy, by dokończyć formalności, wybrać trumnę lub urnę oraz ustalić szczegóły dotyczące pogrzebu. Powinno się zabrać ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz wnioskodawcy.
 4. Następnie konieczne jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego i wnioskodawcy w celu wyrobienia aktu zgonu.
 5. Po pogrzebie należy wybrać się do siedziby ZUS-u, KRUS-u lub MSWiA, aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Istnieje możliwość scedowania tego obowiązku na firmę pogrzebową.